עו"ד ניר שגיא​

בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) בהצטיינות במסלול האקדמאי של המכללה למינהל. הוסמך כעורך דין לפי חוק לשכת עורכי הדין בישראל בשנת 2007.

עוסק בתחומים הבאים:
ליווי משפטי של עסקאות מקרקעין, החל מבדיקת הנכס הרלוונטי וזכויות המוכר בו, ניהול משאים ומתנים למכירה/רכישה של זכויות במקרקעין, עריכת הסכמי מכר וכיוב'. 

כמו כן, עו"ד ניר שגיא מומחה ברישום זכויות במקרים מורכבים, כגון עסקאות שלא נרשמו במשך עשרות שנים, כאשר קיים צורך בהוכחת זכויות, וכן בהוכחת קיומן של עסקאות עבר שלא נרשמו.

ייעוץ הנוגע לתכנון מס במקרקעין וכן בייצוג מול משרדי מיסוי מקרקעין, בשלבי השגה וערר על שומות מיסוי מקרקעין. 

ירושה, לרבות עריכת צוואות, עריכת בקשות לצווי ירושה/קיום צוואה, התנגדויות לצווי ירושה/קיום צוואה, וכן בקשות שונות בתחום זה, וכן עריכת הסכמי חלוקת עיזבון. 

דיני חברות, כגון רישום חברות ובכלל זה עריכת מסמכי התקשרות בין יזמים, ניסוח תקנון, קביעת מנגנוני קבלת החלטות, עריכת חוזים להעברת מניות, פירוק חברות וכו'.

עו"ד ניר שגיא התמחה במחלקה המשפטית ברשות המסים.

ניר שגיא